Verwacht het onverwachte

Het belang van een goede EHBO kennis

Een klant of collega wordt onwel. Wat doe je?
Een medewerker valt van de trap en breekt zijn been of heeft snijwonden. Hoe ga je te werk?

Allemaal jammerlijke omstandigheden die niet alleen zware gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor uw organisatie.
Ook al beschikt u over een uitstekend veiligheids- en preventiebeleid, toch zult u nooit alle risico’s of ongevallen kunnen wegnemen.
Net daarom moet u beschikken over voldoende eerste-hulpverleners en/of personen aangeduid met het oog op een tijdige interventie.

Met EHBO kun je levens redden, ook op het werk. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever goede procedures uitwerkt en navolgt. De wet verplicht werkgevers tot het opstellen van een intern noodplan waarin onder andere de procedures voor eerste hulp staan uitgeschreven.


Het doel van EHBO?

De bedrijfshulpverlener:

  • helpt tijdens de eerste cruciale minuten
  • beperkt de gevolgen van een ongeval
  • vermijdt dat de kwetsuren - in afwachting van gespecialiseerde hulp - zouden verslechteren.

Hoe organiseer ik dit op het werk

Uw verantwoordelijkheid

Denk vooral niet dat ongevallen alleen bij anderen voorvallen en dat het niet nodig is hierbij stil te staan.

U bent er als werkgever verantwoordelijk voor om:

  • de eerste hulp te garanderen, zowel voor uw eigen werknemers als voor andere personen die op uw werkplek aanwezig zijn (onderaannemers, bezoekers, klanten, patiënten, leveranciers, enz).
  • een goede eerstehulpverlening te verzekeren gebaseerd op een specifieke risicoanalyse. De ene onderneming is immers de andere niet. Zo zijn de risico's in een garage, een restaurant of een dienstverlenend bedrijf, bijvoorbeeld, verschillend.

 

Vorming van personeel

Veel organisaties zijn verplicht om een aantal werknemers tot erkende bedrijfshulpverleners op te leiden.
Zelfs als die verplichting niet geldt, is het aan te raden om de preventieadviseur te vragen een opleiding te regelen.
Bij specifieke risico’s, zoals het omgaan met chemische producten, kan een opleiding op maat soelaas bieden.
Dit is onder andere wat Auxilium u aanbiedt.

Meer informatie over de wetgeving? Kik hier