Jochen - Oprichter/docent
Ik ben al bijna mijn volledige professionele carrière actief in de dringende geneeskundige hulpverlening.

Het is dan ook mijn passie om mijn ervaring, uit Defensie, de brandweer en het UZ over te brengen naar de cursisten. 

Voor mij is een opleiding pas geslaagd als de praktijkgerichte scenario’s vlot verlopen en de cursisten klaar zijn om noodsituaties te benaderen en correct af te handelen.

Ervaring:

 • Beroepsambulancier spoedgevallen UZ Gent
 • Emergency Medical Technician (Basic) 
 • Tactical Casualty Combat Care provider
 • Aidman Medical component 
 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening 
  • Ambulancier brandweerzone Zone1
 • Steun aan de natie tijdens pandemie
  • Inzet WZC en rusthuizen
  • Inzet vaccinatie- en testcentra
 • Ervaring in binnen- en buitenland (Wales, Noorwegen, Roemenië, Nederland,..)

 

Joachim - Zaakvoerder/docent
Ik heb het geluk van uit meer dan 10 jaar ervaring bij Defensie en 3 jaar ervaring bij de brandweer te kunnen putten.

Deze ervaringen geven mij de nodige hard and soft skills om de complexe taak van kennisoverdracht tot een goed eind te brengen.

Elke opdracht is een nieuwe kans om de deelnemers te empoweren in de scenario’s die doorheen de opleiding gradueel worden opgebouwd, hetgeen zich achteraf uiteraard vertaalt naar de “echte wereld”.

Ervaring:

 • Emergency Medical Technician (Advanced)
 • Tactical Casualty Combat Care provider
 • Special Operation Forces First Responder
 • Aidman Medical Component
 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening
  • Ambulancier hulpverleningszone Westhoek
 • Ervaring in binnen- en buitenland (Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Baltische staten,…)

Bart - Docent
In 2008 ben ik gestart in de hulpverlening en dit met de opleiding tot brandweerman. In de jaren die daar op volgden heb ik meerdere cursussen en specialisaties gevolgd. 

 

Ik probeer in mijn opleidingen de cursisten de juiste know-how aan te leren zodat ze weten hoe ze verschillende noodsituaties kunnen benaderen en afhandelen. 
iemand in nood durven helpen is niet vanzelfsprekend, maar door onze praktijkgerichte opleidingen stomen we jullie helemaal klaar! 

Ervaring;

 • Beroepsambulancier spoedgevallen MHKA 
 • Emergency Medical Technician (Basic)
 • Tactical Casualty Combat Care trainer
 • Immediate Life Support 
 • European Paediatric Immediate Life Support
 • Aidman Medical component 
 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening 
  • Ambulancier brandweerzone Zone1
  • Ambulancier brandweerzone Westhoek
 • Vrijwillig brandweerman Diksmuide
 • Ervaring in binnen- en buitenland (Nederland, Duitsland, Spanje, Roemenië, Noorwegen, Litouwen, Zweden, ...)

Sven - Docent
Sinds 2013 ben ik actief lid van het Vlaamse Kruis. Hier leerde ik de kneepjes van het vak inzake EHBO. Ik was er tevens ambulancier binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en geef er nog altijd les. 

 

Het is en blijft mijn grootste doel om mensen te informeren en mijn liefde voor hulpverlening in de brede zin van het woord over te brengen. 

Ervaring:

 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening
 • EHBO diensten Het Vlaamse Kruis

Tom - Docent
Met meer dan tien jaar ervaring in dringende geneeskundige hulpverlening en TCCC/TECC heb ik het team van Auxilium vervoegd. 
Aan de hand van mijn ervaringen in het binnen- en buitenland als ambulancier paracommando neem ik de cursisten mee in het EHBO-verhaal. 

Ik geloof dat het éénieder het verschil kan maken op zijn niveau en dat het verwerven van de kennis om de juiste handelingen te stellen een keuze is dat je zelf kan en moet maken. 

Ervaring;

 • Beroepsambulancier ambulancier paracommando
 • Emergency Medical Technician (Advanced)
 • Tactical Casualty Combat Care trainer
 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening 
 • Ervaring in binnen- en buitenland (Europa en Afrika)

Deborah - Docent
Na 12 jaar in het werkveld te staan als verpleegkundige was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Onverwachts kwam ik in contact met Auxilium; die me de gelegenheid gaven
het lesgeven te verkennen. Langs deze weg wil ik mijn kennis en ervaring op een
enthousiaste en laagdrempelige manier delen. De fundamentele gedachte die hierachter
schuilt, is de hoop om via de cursist het verschil te kunnen maken voor een welbepaald
slachtoffer.

Ervaring:

 • algemeen ziekenhuisverpleegkundige
 • BanaBa Spoed en intensieve zorgen
 • Postgraduaat cardiologie
 • European Pediatric Immediate Life Support
 • European Pediatric Advanced Life Support
 • European Trauma Course
 • Generic Instructor Course
 • Pediatrische werkgroep UZ Gent spoedgevallen
 • Onderscheidingsteken dringende geneeskundige hulpverlening
  • Zone Meetjesland 
 • MUG en PIT verpleegkundige UZ Gent